382 ถนนสาครมงคล2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 Tel. 074-259-504 / Mobile. 089-653-2539
Carrier X-POWER Inverter | รุ่น42TVU016 | ขนาด14,517btu
Carrier X-POWER Inverterยี่ห้อ : Carrier X-POWER Inverter รุ่น : 42TVU016

ราคา : ไม่มี บาท  

ขนาด : 16000 BTU

เครื่องปรับอากาศ CARRIER ติดผนัง แคร์เรีย

รุ่น 42TVU-Series New series Hi-Wall Split type

แคเรียร์ อินเวอร์เตอร์ มอบประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด DC Hybrid inverter ที่ใช้กระแสไฟฟ้าตรง ทำให้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า และประหยัดพลังงานสูงสุด ด้วยเทคโนโลยี DC Hybrid Inverter ที่ควบคุมความเร็วในการหมุนรอบของ Compressor อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ Compressor จะหมุนรอบอย่างรวดเร็วเพื่อลดอุณหภูมิลงให้ได้ตามที่ต้องการ และหลังจากนั้นจะหมุนรอบช้าลงเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิให้คงที่ ส่งผลให้อุณหภูมิภายในห้องไม่เปลี่ยนแปลงมาก ทำให้รู้สึกสบาย และยังช่วยประหยัดพลังงานได้Œอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งต่างจากเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปที่ใช้ระบบ Fixed Speed ที่ Compressor จะหมุนรอบด้วยความเร็วคงที่ เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ Compressor จะหมุนรอบด้วยความเร็วคงที่ เพื่อลดอุณหภูมิลงให้ได้ตามที่ต้องการ และหยุดทำงาน กระทั่งเมื่ออุณหภูมิภายในห้องเปลี่ยนแปลง Compressor จะเริ่มทำงานใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ได้อุณหภูมิตามที่ต้องการ จากการทำงานในระบบนี้ จะส่งผลให้อุณหภูมิภายในห้องเปลี่ยนแปลงมาก และสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่า เพราะต้องใช้พลังงานมากทุกครั้งที่ Compressor เริ่มทำงานใหม่

ด้วยความเชี่ยวชาญระดับโลกของแคเรียร์ Xpower DC Hybrid inverter จึงมีการรวม 2 สุดยอดเทคโนโลยี ของระบบควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ คือ

Pusle Amplitude Modulation : ทำให้อุณหภูมิของห้องลดลงโดยเร็วที่สุดเมื่อเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศ

Pusle Width Modulation : เพื่อรักษาอุณหภูมิไม่ให้เปลี่ยนแปลงมากเมื่ออุณหภูมิได้ระดับความเย็นที่ต้องการ ดังนั้นจึงทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ช่วยประหยัดไฟด้วย

* สมมุติฐานในการคำนวณการประหยัดไฟของรุ่น 42 TVU 010
วิธีการคำนวณ - ใช้ตามมาตรฐาน JIS C9612
แหล่งที่มาของอุณหภูมิ - อุณหภูมิเฉลี่ยของกรุงเทพฯ ในปี 2542-2544 จากกรมอุตุนิยมวิทยา
จำนวนชั่วโมงที่เครื่องปรับอากาศทำงาน - ประมาณ 8,523 ชั่วโมงต่อปี โดยสันนิษฐานว่า
จะเปิดเครื่องปรับอากาศเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 24องศา
** รุ่น 012, 016