382 ถนนสาครมงคล2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 Tel. 074-259-504 / Mobile. 089-653-2539

ดู หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า