ผลงานที่ผ่านมา

ติดตั้งแอร์ Panasonic 13000btu (สองเลวิลล์ รีสอร์ทเกาะยอ)

งานติดตั้งแอร์ Panasonic ขนาด 13000btu (สองเลวิลล์ รีสอร์ทเกาะยอ) โดย หาดใหญ่ไทยแอร์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก สำหรับงานที่ต้องการความเย็นฉ่ำในรูปแบบของแอร์ Panasonic ซึ่งมีความเย็นที่...
Read More
X